Kondisionerləşdirmə

Kondisionerləşdirmə. Dam kondinsionerləri. Soyuducu aqreqatlar və qurğular

Kondinsionerlər bu gün, ehtimal ki, iqlim texnikası növlərindən ən çox tələb olunanlardandır. Ən uzun müddətli və etibarlı kondisionerləşmə sistemi üçün kondinsionerləşmənin keyfiyyətli montajını həyata keçirmək, kondinsionerlərin vaxtaşırı servisini aparmaq, vacib hallarda isə onların xırda profilaktik təmirini aparmaq lazımdır.

Bizim mütəxəssislər servis üzrə sizin iqlim avadanlığınızı yerində müayinəsini, servis xidmətini və təmirini, kondinsionerlərin doldurulmasını, kompressorların dəyişdirilməsini və s. həyata keçirməyə hazırdırlar.

Çillerlər

ÇİLERLƏR I Kondisionerləşdirmə. Dam kondinsionerləri. Soyuducu aqreqatlar və qurğularÇiller - kondinsionerləşmənin mərkəzi sistemində istifadə olunan soyuducu maşındır (soyuducu aqreqat, soyuducu qurğu).

O istilik daşıyıcısını (tosol, su) soyudur və ya qızdırır və onu boru kəməri sistemi üzrə fenkoyla (və ya digər istilik mübadisəçisinə) verir. Çiller gərginliyin böyük diapazonunu əhatə edir: bir neçə vahiddən bir neçə min kilovatta qədər.

Soyuducu maşınlar fərqlənirlər: əməli icrası üzrə (içərisində qurulmuş və ya çıxarıla bilən kondensatorla); kondensatorun soyutma növü üzrə (hava və ya su); qoşulma sxemi üzrə; istilik nasosu üzrə.

Dam kondinsionerləri


DAM KONDİSİONERLƏRİ I Kondisionerləşdirmə. Dam kondinsionerləri. Soyuducu aqreqatlar və qurğularRuftop

özündə bir neçə funksiyanı birləşdirir və binanın bayırında - damda və ya divarın yanında quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur, ümumi dama malik olan böyük sahələrin havalandırılması və kondinsionerləşdirilməsi üçün tətbiq edilir. Bu böyük ticarət mərkəzləri, idman kompleksləri, konferensiya zalları və s. ola bilər.

Tətbiq edilmənin funksional imkanlarına və xüsusiyyətlərinə görə dam kondinsionerləri kompressor - kondensator blokları ilə birlikdə işləyən qurğulara oxşardırlar.


HAVALANDIRMA (VENTİLYASİYA) SİSTEMLƏRİ