Dondurucu kameralar

Dondurucu anbarlar

Dondurucu kameralar və Soyuducu avadanlıqlar«Frost Service» şirkəti hazır dondurucu və soyuducu anbar və meyvə saxlanılan yerlər,kompleksdə ekspedisiyalı yerlər, texnoloji koridor və tamburlar,dondurucu tunellər və bananların yetişməsi üçün kameralar təklif edir.

Soyuducu anbarlar konstruktiv olaraq özlərindən nə təsvir edirlər? Fundamenti,karkası, hasarlanan konstriksiyası,damı və döşəməsi olan anbar binasıdı.Anbar hasarının teploizolyasıyasına və germetizasiyasına və soyuducu avadanlıqın avtomatizasiyasına olan olan sərt tələblər ehtiyac zəruri olaraq soyuducu anbarları adi anbar yerlərindən fərqlənir.


Soyuducu kameraları
 

Dondurucu kameralar və Soyuducu avadanlıqlarSizin zövqünüzdə olan soyuducu kameraları 

  • Məsulun göstərilmə və saxlanılması üçün soyuducu kamaralarının layihə düzəldilməsi və hazırlanması.
  • Obyektin har hansı bir qeyri-standart şəraitində olan avadanlıqın quraşdırması.
  • Avadanlıqın sürəri və stasionar işlətməsi.
  • Dizayn,rəng,sizin zövgünüzə görə qabarit icrası.

Dondurucu soyuducu kameralar olduqca rahat və əlverişli soyuducu avadanlıq növüdü, və müxtəlif ərzaqların və məhsulların soyudulması,saxlanılması üçün təyin edilib.Kameraların əsas xüsusiyyəti konstruksiya tipindən olmağıdı.Soyuduc kameraları hazır sendviç-panellərdən yığılır və məhsulu orta və aşağı temperaturda saxlanılmasını təmin edir.

ŞOK DONDURMA KAMERALARI