Soyuducu avadanlıqlar

Frost Service şirkətindən SOYUDUCU AVADANLIQLAR soyuducu monobloklar, soyuducu mərkəzlər və agreqatlardan ibarətdir. 

Soyuducu monobloklar

Soyuducu monobloklar | Frost Service şirkətindən SOYUDUCU AVADANLIQLAR

"Monoblok" soyuducu kameranın daxili həcminin soyudulması üçün nəzərdə tutulmuşdur və freonla təchiz olunmuş, istehsalatda testdən keçirilmiş və ətraf havanın +12-dən +40OC -yə qədər daxili temperaturda işə hesablanmış  soyuducu aqreqatların istismara hazırlığını təqdim edir.

Özünün birbaşa təyinatı ilə soyuducu avadanlığın müxtəlif növləri mövcuddur, lakin məhz iri dondurucu kameralar, anbarlar, soyuducu kameralar və digər izolyasiya edilmiş otaqlar üçün nəzərdə tutulan, əsas funksiyası müəyyən olunmuş temperatur rejimində qida məhsullarının və digər məhsulların saxlanılması olan  sənaye soyuducu aqreqatları daha geniş yayılmışdır. Lakin bu yalnız həmin qurğuların yeganə təyinatı deyildir. 


 

KONDİSİONERLƏŞDİRMƏ