Server otaqları

Server otağı (server sahəsi və ya sadəcə server) - server və telekommunikasiya avadanlıqlarının yerləşdirilməsi və fəaliyyət göstərməsi üçün iqlim şəraitinin xüsusi olaraq yaradılması və saxlanılması ilə ayrılmış texnoloji sahədir.

Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI

Xüsusi tələblər

 • Otaqda ehtimal olunan temperatur 15-32OC, tövsiyyə olunan 18-27OC, bunun üçün havanın kondinsionerləşməsi vacibdir.
 • Serverdə havanın rütubəti nəmişliyin kondinsionerləşməsi olmadan 20%-dən 80% hüdudunda olmalıdır; rütubətin dəyişmə sürəti saatda 6%.
 • Tozlanma 0.75 mq/m3 (CH 512-78) artıq olmamalıdır.
 • Serverdə təzyiq qonşu otaqlardakı təzyiqdən artıq olmalıdır. Təzyiqin 147 Pa az olmayaraq artırılması tövsiyyə olunur.
 • İşıqlandırma səviyyəsi üfüqi səthdə 1 metr hündürlükdə ölçülərək 500 Lk az olmamalıdır.
 • Elektromaqnit şüalanmasının səviyyəsi bütün diapazon tezliklərində 3 V/m artıq olmamalıdır.
 • Avadanlıq və krossların müəyyən növləri üçün vibrasiyanı məhdudlaşdırmaq lazımdır.
 • Sahəyə səciyyəvi tövsiyyələr təqdim edilir:
 • Serverdə yanaşı sahələrə münasibətdə havanın artıq təzyiqini saxlamaq tələb edilir.
 • Server otağı yaradılan zaman elektrik qidalanmasının ehtiyatda saxlanılmasını təmin etmək məqsədəuyğundur, məsələn dizel-generatorun qoşulmasının köməyi ilə.
 • Həmçinin özünə temperatur və rütubət datçikləri, su itkisinin kabel və ya sadə datçikləri, cərəyan və gərginlik datçikləri, elektrik gücünün sayğacı, hava axını və tüstü datçiklərini daxil edən server İP monitorinq müstəqil sisteminin istifadə edilməsi vacibdir.

Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI

Sahəyə səciyyəvi tövsiyyələr təqdim edilir:

 • Serverdə yanaşı sahələrə münasibətdə havanın artıq təzyiqini saxlamaq tələb edilir.
 • Server otağı yaradılan zaman elektrik qidalanmasının ehtiyatda saxlanılmasını təmin etmək məqsədəuyğundur, məsələn dizel-generatorun qoşulmasının köməyi ilə.
 • Həmçinin özünə temperatur və rütubət datçikləri, su itkisinin kabel və ya sadə datçikləri, cərəyan və gərginlik datçikləri, elektrik gücünün sayğacı, hava axını və tüstü datçiklərini daxil edən server İP monitorinq müstəqil sisteminin istifadə edilməsi vacibdir.

Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI

Elektrik təchizatına tələblər

 • Hər dayaq üçün müxtəlif girəcəklərdən qoşulan 2 planka rozetka.
 • Elektrik qidalanmasının sabitliyi On-line sxemi üzrə qoşulan FQM ilə  təmin edilməlidir.
 • Kompüter mikroprosessor texnikası ilə təchiz edilmiş sahələrdə alışqan yükün həcminin uçotu ilə qrup çəkilməsi üçün нг-HF markalı alışmanı yaymayan və alışan və közərmə vaxtı korroziya-aktiv qazaoxşar məhsulları ayırmayan kabellər tətbiq edilir.

Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI Frost Service şirkətindən SERVER OTAQLARI

Yanğın təhlükəsizliyi normaları

 • Sahə yanğından mühafizə siqnalizasiyası ilə təchiz edilməlidir.
 • 24 m3-dən artıq sahəyə malik olan server sahəsi qaz yanğınsöndürənləri sistemi ilə təchiz edilməlidir. Server (əsas və ehtiyat) və telekommunikasiya normaların tələblərinə müvafiq olaraq avtomatik qaz yanğın söndürmə  qurğuları (AQYQ) ilə təchiz olunmlıdırlar. AQYQ İHS (server, idarəetmə mərkəzləri, prosessinq mərkəzi) avadanlığı yerləşən sahələr üçün nəzərdə tutulur. Alov söndürən maddələr Rusiya sertifikatı olan qaz olmalıdır. 114B2  (tetraftordibrometan) freonu və  toz halında olan alov söndürənlərin bu sahələrdə istifadəsi qəti surətdə qadağandır.
DONDURUCU ANBARLAR VƏ KAMERALAR