SERVİS XİDMƏTİ

"FROST SERVİCE" şirkəti bütün növlərdə servis xidmətlərini yerinə yetirir: işə salma-sazlama işləri, soyuducu avadanlıqların quraşdırılması, təminat və təminatdan sonrakı təmir, texniki xidmət, montaj və şef-montaj işləri. Sifarişçinin arzusu ilə işçi xüsusiyyətləri protokolunun daimi aparılması ilə soyuducu maşınların xidmətini təmin edir. Şəxsi kompüter xidmətinin  prosesə cəlb olunması işçi xüsusiyyətlərin və maşın paramertlərinin xronologiyasını qeyd etməyə və aparmağa imkan yaradır. Sonradan bu məlumatlar maşının işində bu və ya digər imtinaları proqnozlaşdırmaq və lazımi anda xəbərdarlıq təmirini aparmaq imkanı verir. 
 
Həmçinin bizim şirkətimiz mobil operatorların saytlarının soyudulmasının təmin edilməsi ilə məşğul olur.

         

HAVALANDIRMA (VENTİLYASİYA) SİSTEMLƏRİ